פתיחת פנייה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


פניות כלליות

All Enquiries

אירוח אתרים

מערכת תמיכה לשירותי אירוח אתרים

Web Design & Development

Tickets regarding Web Design & Development